Gayrisıhhi Müesseseler :

Pasta, Börek, Tatlı, Yufka, simit, Poğaça, Mantı imalathaneleri, Ekmek Fırını, Ekmek çeşitleri imalathanesi Pizza imalatı Gıda maddeleri üreten veya paketleyen yerler, Tarım ürünleri paketleyen yerler Yemek üretim tesisleri Bal dolum ve paketleme yerleri, Tereyağ, Yumurta üretim ve paketleme yerleri Konfeksiyon imalathanesi Ayakkabı imalathanesi Peruk ve suni çiçek yapım yerleri, Matbaa ve Baskı atölyesi Hernevi Hurda deposu, Tomruk ve kereste depoları, Marangozhane İşlenmiş ve Kurutulmuş deri depolama yerleri, Oto yıkama ve oto kuaförleri, Oto tamir ve bakım servisi Lastik tamir atölyesi İnşaat malzemeleri depo ve satış yerleri Kuru temizleme ve çamaşırhane Gibi faaliyet gösteren tesisler Gayrisıhhi işletme olarak adlandırılır.

Aşağıda müessesenizin durumuna göre istenen belgeler hazırlandıktan sonra, Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne Şahsen veya şirkette imzaya yetkili kişilerce işletme ruhsatı müracaatı yapılır.

İlgili işletmenin iş nev’ine göre Ruhsat ve Denetim müdürlüğü tarafından; İstanbul Büyük Şehir İtfaiye Müdürlüğüne (Yangın, patlama v.b yönünden), Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne (makina yerleşim projesi onayı ve imar yönünden), Belediye Zabıta Müdürlüğüne (çevre ve gürültü yönünden) Gerekli görüldüğünde diğer resmi-özel kurum ve kuruluşlara uygunluk görüşü almak için müdürlüğümüz tarafından yazı yazılır. Bu kurumlardan uygunluk görüşleri yazılı olarak Müdürlüğümüze ulaştıktan sonra oluşturulan ruhsat komisyonunca mahallinde tetkikleri yapılır varsa eksikler ve noksanlar giderilmesi için uyarılır. Eksik ve noksan yoksa Ruhsat harçları yatırılarak İşletme Açma ve Çalışma Ruhsatı basımı yapılarak imzaya sunulur. İmza işlemi biten İşletme ruhsatı Müdürlüğümüz tarafından ücretsiz olarak Çerçevelenerek Çevreye duyarlı kağıt çantası içinde şahsa veya imzaya yetkili kişiye teslim edilir. Verilen Ruhsatların aslı yönetmelik gereği İşletmede herkesin görebileceği bir yere asılır.