Asker Ailelerinden İstenilen Belgeler

4109 Sayılı Kanuna Göre, Asker Ailesi Yardımından Faydalanmak İçin,

 • Yardım isteyeceklerin anne, baba, kardeşleri veya eşi ve çocukları olması.
 • İaşelerinin er tarafından temin edilmesi veya ailede çalışan varsa aldığı ücretin asgari ücretin altında olması.
 • Mahalli rayiçe nazaran idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne kendilerinin, ne de askere gidenin geçim vasıta ve imkanlarının bulunmaması şarttır.

Eş Ve Çocuklar İçin İstenilen Belgeler

 • Erin ailesine ait nüfus müdürlüğünden alınacak son 6 ayı geçmeyecek vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 • Askerin eşine ait ikametgah belgesi

Anne, Baba, Ve Kardeşler İçin İstenilen Belgeler

 • Erin ailesine ait nüfus müdürlüğünden alınacak son 6 ayı geçmeyecek vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 • Erin kendisi ve annesine ait ikametgah belgesi.
 • 18 yaşını geçmemiş ve okumakta olan kardeşlerinin öğrencilik belgesi.
 • Erin annesi ve babası boşanmış ise boşanma kararlarının fotokopisi.

Yukarıdaki belgeleri tamamlayan asker aileleri belediyemize müracaat ettiklerinde;

 • * Anne, baba, eş ve kardeşlerinin herhangi bir kuruluşta çalışmaması ve emekli maaşı (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) almaması gerekmektedir. Bilgilerin doğruluğu ilgili kurumlara gönderilecek yazılarla araştırılacaktır.
 • *Asker maaşı alacak kişilerin mal varlığı araştırılacaktır.
 • Gelirler müdürlüğü, askerlik şubesi başkanlığı, mahalle muhtarlığı ve sosyal (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) gerekli yazışmalar yapılacaktır.

Erin askere sevk esnasında belediyemiz sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yapılacak araştırma sonucu oluşturulan işlem dosyası erin ailesine yardım bağlanması için sevk sırasında ikamet edilen ilgili belediye başkanlığına gönderilecektir.

Yukarıda istenilen evraklar tamamlandıktan sonra, zabıta ve asker ailesi bürosundan bir memur vasıtası ile yardım talep edenlerin durumları yerinde görülerek, uygunluk durumunu belirtir rapor tanzim edildikten sonra, tamamlanan dosya karar bağlanması için encümene sevk edilir. Encümence yardım almaya hak kazananlar için İstanbul valiliği, İl İdare Kurulu Müdürlüğü’nün kararı doğrultusunda belirlenen rayiç üzerinden yardım bağlanır.

Yine yukarıda istenilen evraklarda belirtilen şartları taşımayan er ailesinin ise 4109 sayılı kanunun 2/c maddesi uyarınca yardım talebi red edilir.