Reis-ül Hattatin Hamdullah Efendi, vefatının 500. sene-i devriyesinde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Törenin ardından Okçular Vakfı’nda düzenlenen “Reisü’l-Hattatin ve Şeyhü’r-Ramiyân Şeyh Hamdullah Efebdi Sergisi”nin açılışı gerçekleştirildi.

 

Okçular Tekkesi’nin kurucu Şeyhi Şeyh Hamdullah Efendi, vefatının 500. sene-i devriyesinde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Karacaahmet Mezarlığı’nda düzenlenen törene Beyoğlu Belediyesi ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan ekinlik yapılan dua ile sona erdi. Heyet daha sonra Okçular Vakfı’nda düzenlenen “Reisü’l-Hattatin ve Şeyhü’r-Ramiyân Şeyh Hamdullah Efebdi Sergisi”nin açılışını gerçekleştirdi. Şeyhi Şeyh Hamdullah Efendi’nin eşsiz eserlerinden kesitlerin yer aldığı sergi yoğun ilgi gördü.

ŞEYH HAMDULLAH’IN MEDENİYETİMİZE KATTIĞI DEĞERLERE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Beyoğlu Belediyesi ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız açılışta yaptığı konuşmasında, “Okçular Tekkesi’nin kurucu şeyhi Reis-ül Hattatin, Şeyh-ül Ramian Şeyh Hamdullah’ı vefatının 500. yıldönümünde rahmetle anıyoruz. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde yine Şeyh Hamdullah’ın yetiştiği Amasya’da yine bir sergi ve anma töreniyle ruhunu şad etmiştik. Rabbim ruhunu şad eylesin. Bizler Şeyh Hamdullah’ın medeniyetimize kattığı o değerlere sonuna kadar sahip çıkacağız. Şuanda hattatların reisi olarak kabul edilir ve Mushaf-ı Şerif’i Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Yazma eserler Müdürlüğü tarafından tıpkıbasım yapıldı ve bir nüshası Okçular Vakfımıza teslim edildi. Bugün de anma töreni ve sergimizle yine onu anmak istedik. Okçular tekkesinde yaptığı hizmetlerinden dolayı da Reis-ül Hattatini rahmetle anıyoruz” dedi.

ŞEYH HAMDULLAH HER YÖNÜYLE ANMAMIZ GEREKEN ÖNEMLİ BİR İSİMDİR

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise, “Hamdullah bizim kültür tarihimizin kurucu isimlerindendir. Hem okçuluk tarihimizde hem yazı tarihimizde, özellikle hat tarihimizin öncü, kurucu, sitil ve tarz belirleyen isimlerindendir. Bu sene onun 500. Vefat yıldönümü. Ben Okçular Vakfı’nı göstermiş olduğu bu vefadan dolayı tebrik ediyorum. Hem okçuluk geleneğimizde açmış olduğu yeni atılımla Hamdullahın ruhunu şad ederken, bu sergi ve anma programıyla da Hamdullah efendinin 500. vefat yıldönümünde unutulmaması önemli ve örnek bir vefa örneğidir. Vefa gösteren vefa bulur. Şeyh Hamdullah her yönüyle anmamız gereken önemli bir isimdir” ifadelerini kullandı.

ŞEYHİ ŞEYH HAMDULLAH EFENDİ KİMDİR?

Okçular Tekkesi Kurucu Şeyhi Şeyh Hamdullah Efendi, Buhara’dan Amasya’ya göç etmiş Şeyh Mustafa’nın oğludur. İslam yazı sanatını zirveye taşıyan hattat olarak tanımlanan Şeyhi Şeyh Hamdullah Efendi iyi bir okçu olmasının yanı sıra aynı zamanda pek çok vasfı, meziyeti ve sanatı icra eden önemli bir şahsiyettir. Şeyh Hamdullah yazdığı yazı ve kendine has üslûbu ile ‘Kıbletül Küttab’ diye anılmıştır. Yazı onun elinde o derece gelişip güzelleşmiştir ki zamanındaki ve daha sonraki hattatlar ona benzemeye çalışmışlarsa da sanatına yaklaşabilen çok az olmuştur.

Hamdullah Çelebi, dini ilimleri ve edebi bilgileri devrinin meşhur alimi Şehzade II. Bayezid ve Ahmed’in hocası Hatip Kasım Efendi’den tahsil etmiş, ileri seviyede Arapça öğrenmiştir. II. Bayezid, şehzadeliği ve Amasya valiliği sırasında Şeyh Hamdullah Efendi ile yakından ilgilenmiş, davetlerde en yakınında oturtmuş, diğer misafirlerden ayrı tutmuştur. Bayezid Han’ın saltanat tahtına çıkmasından bir süre sonra İstanbul’a gelen Şeyh Hamdullah Efendi sarayda kâtip ve saray hüddamlığında muallim olarak görev almıştır.

Hattatların piri Şeyh Hamdullah, “Şeyh” unvânını ise ok atıcılığından almış, ok ve yay yapmakta meşhurdur. Şeyh Hamdullah iyi bir ok atıcısı olduğunu, 1100 adımlık atışıyla göstermiştir. Pehlivanlar arasında ok atış rekoru kırarak menzil sahibi üstat olmuştur. Bu başarıları sebebiyle Padişah II.Bayezid tarafından Mahmud ve Hamza Dede’den sonra Ok Meydanı Atıcılar Tekkesi Şeyhliği’ne tayin edilmiştir. Şeyh Hamdullah Efendi doksanı aşan yaşı ile hayata veda ettiği zaman, geride 30 Mushâf-ı Şerif, 50 En’am-ı Şerif ve cüz, 121 murakka ve kıt’a, 8 ilmi eser, 6 dua mecmuası bırakmıştır.  İlim ve sanat dünyamıza bilhassa altı nevi yazıda eserler vermiştir. 47 adet Mushaf-ı Şerif, Meşarik ve Mesahib-i Şerif, bine ulaşan Enam, Kehf, Nebe sureleri, tomar kıt’a ve murakka yazmıştır. Mimaride tezyini bir unsur olan celi yazılarla pek az meşgul olmakla beraber bilinen celi yazıları İstanbul’un Firûz Ağa Camii, Davut Paşa Camii, Bayezid Camii kitabeleri ile Edirne Bayezid Camii kitabeleri onun eseridir. Şeyh Hamdullah Efendi ayrıca 15. yüzyılda Kur’an-ı Kerimi kopyalayarak günümüze orijinal haliyle ulaşmasına da vesile olmuştur.