İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2020 gün ve 173 sayılı kararıyla kabul edilmiş, 22.02.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olan, tarih ve numarası aşağıda gösterilen Plan paftaları İmar Kanununun 8. maddesi gereğince 21/07/2020 tarihinden 19/08/2020 günü akşamı indirilmek üzere Beyoğlu Belediye Başkanlığı Hizmet binasının koridorunda bir ay boyunca askıya çıkacaktır.