Davacı , İTALYAN HAYIR DERNEĞİ ile Davalılar BARBARA MASSIMO, CARLOS MASSIMO, ELEONORE MASSIMO, ELEONORE MASSIMO, FABRIZIO MASSIMO, FABRIZIO MASSIMO, FERDINANDO MASSIMO, FERDİNANDO MASSIMO., FRANCESCO MASSIMO, ISABELLA MASSIMO, LEONE MASSİMO, LUCUA MARİA Dİ BORBONE DUE SİCİLİE, LYDIA D’ARENBERG, MARİA ISABELLA Dİ SAVOIA GENOVA, MARİA ISABELLA MASSIMO, MARİA LUİGİA CAPPARELLA, MARİA LUİGİA CAPPARELLA, OTTAVİA MASSIMO, İSTANBUL DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu iptali Ve Tescil, Tapu iptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Mahkememizin 20/02/2020 tarihli duruşma tutanağının (5) no.lu ara kararı gereğince MK 713 md.gereğince ilan yaptırılmasına karar verilmiş olmakla;

Dava dilekçesi ile, İtalyan Hayır Derneğinin İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Faik Paşa Cad. 481 ada, 17, 20, 21, 22 ve 23 parselde kayıtlı taşınmazlara malik sıfatı ile zilyet olduğunu, taşınmazın tapuda 1/6 hissesi Ojenyo Alfonso,1/6 hissesi Adelpeto Luit Poldo, 1/6 hissesi Fiberto Lüdviko, 1/6 hissesi Ferdinando Onberto, 1/6 hissesi Maria Aldayit ve 1/6 hissesi İtalya T. Maria Bona adına kayıtlı olduğunu, bu kişilerin kim oldukları ve hayatta olduklarının bilinmediği, bu kişilerin tapu kayıtlarının iptali ile İtalyan Hayır Derneği adına kayıt ve tescilinin talep edildiği anlaşılmıştır.

İşbu dava konusu taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenlerin veya davacının davasına itirazı olanların Medeni Kanunun 713.md. gereğince son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde mahkememize başvurarak kendi adlarına tescil talep edebilecekleri veya davacının davasına itiraz edebilecekleri ilan olunur.