Türk edebiyatının önde gelen yazarından Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatının 59. yıldönümünde Beyoğlu’nda anıldı. Hüseyin Kıyak’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide günümüz edebiyatının önde gelen yazarlarından Beşir Ayvazoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar’ı anlattı.

Türk edebiyatının önde gelen yazarından birisi olan Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatının 59. yıldönümünde, eserlerini yazdığı Beyoğlu’nda düzenlenen özel programla anıldı. Beyoğlu Belediyesi tarafından koronavirüs salgını nedeniyle Beyoğlu Kültür Sanat youtube kanalı üzerinden gerçekleştirilen kültür sanat programları kapsamında Hüseyin Kıyak’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Ölümünün 59.Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar” söyleşisinin konuğu, günümüz edebiyatının önde gelen yazar, araştırmacı ve eleştirmenlerinden Beşir Ayvazoğlu oldu. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hayatının ele alındığı söyleşide, Tanpınar’ın kendisini çokça etkileyen şairimiz Yahya Kemal’i anlattığı bir ses kaydı da yayınlandı.

OKUYUCUSUNU HEMEN ELE GEÇİREN BİR BÜYÜSÜ VAR

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın okuyucusunu hemen ele geçiren bir büyüsü olduğunu belirten Yazar Beşir Ayvazoğlu, Tanpınar’ın geçmişi ve bugünüyle Türk edebiyatını da, Avrupa edebiyatını da iyi biliyor olması, resimden musikiye, mitolojiden evliya menkıbelerine, psikoloji, psikanaliz, mimari gibi her alanda zengin bir donanıma sahip bilgi birikimine sahip olduğunu söyledi. Tanpınar’ın sanat birikiminin argümanları  arasında musikinin de payı oldukça büyüktür diyen Beşir Ayvazoğlu,  bunu gerek günlük yazılarında gerekse romanlarında oldukça geniş bir şekilde işlediğini ifade etti. Tanpınar’ın şairliğine de değinilen söyleşide, şiirlerinin biçimsel ve içeriksel oluşumunun geçmişe yönelik zengin temelleri olduğu gibi, kendisinin de bu birikimleri hatıra ve izlenimleriyle yoğurarak üstün bir yorumun ifadecisi olduğu üzerinde duruldu.

EŞSİZ ESERLERİNİN TÜRK EDEBİYATINA KATKILARI ANLATILDI

Hayatının önemli bir kısmını Beyoğlu’nda geçiren Tanpınar’ın geniş kitleler tarafından okunan ve adeta başucu kitabı haline gelen Narmanlı Han’da kaldığı dönemde kaleme aldığı “Huzur” romanı ve Beyoğlu Gümüşsuyu’nda yaşadığı apartman dairesinde yazdığı “Saatleri Ayarlama Enstütüsü” eserlerinin de edebiyatımızdaki önemi vurgulandı. Söyleşide ayrıca Tanpınar’ın ustası Yahya Kemal’e ithaf ettiği zaman ve şehir anlayışını yansıtan beş büyük denemeden oluşan her birinde o şehrin farklı yönlerine baktığı, kimi zaman bambaşka deryalara açıldığı ve belki de ruh sahibi birer varlık olarak telakki ettiği şehirlerin ona salık verdiği biçimde şekillendirdiği denemeleri anlattığı “Beş Şehir” kitabı da konu edildi.