Plan Tadilatı - 3232 ada 3,15,21,22,23,27,28,29,30 parsel
Plan Tadilatı - 3232 ada 3,15,21,22,23,27,28,29,30 parsel

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2020 gün ve 137 sayılı kararıyla kabul edilmiş, 27.01.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olan, tarih ve numarası aşağıda görülen Plan paftaları İmar Kanununun 8. maddesi gereğince 29/03/2020 tarihinden 27/04/2020 günü akşamı indirilmek üzere Beyoğlu Belediye Başkanlığı Hizmet binasının koridorunda bir ay boyunca askıya çıkacaktır.

 

TARİHİ NUMARASI PLANIN SEMTİ ADEDİ Dosya No
27.01.2020 1/1000 ölçekli 
3232 ada 3,15,21,22,23,27,28,29,30 parsel
Sütlüce(örnektepe) 1 2020/751

Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız