Plan Tadilatı - 3218 Ada 22 Parsel
Plan Tadilatı - 3218 Ada 22 Parsel

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2020 gün ve 173 sayılı kararıyla kabul edilmiş, 22.02.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olan, tarih ve numarası aşağıda gösterilen Plan  paftaları İmar Kanununun 8. maddesi gereğince 21/07/2020 tarihinden 19/08/2020 günü akşamı indirilmek üzere Beyoğlu Belediye Başkanlığı Hizmet binasının koridorunda bir ay boyunca askıya çıkacaktır.

TARİHİ NUMARASI PLANIN SEMTİ ADEDİ DOSYA NO
22.02.2020  1/1000 ölçekli 3218 ada 22 parsel Sütlüce (Örnektepe) 1 2020/1731

Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız