Plan Tadilatı - 1380 Ada 7 Parsel
Plan Tadilatı - 1380 Ada 7 Parsel

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2019 gün ve 1056 sayılı kararıyla kabul edilmiş, 18.12.2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olan, tarih ve numarası aşağıda görülen Plan paftaları İmar Kanununun 8. maddesi gereğince 11/03/2020 tarihinden 09/04/2020 günü akşamı indirilmek üzere Beyoğlu Belediye Başkanlığı Hizmet binasının koridorunda bir ay boyunca askıya çıkacaktır.

 

TARİHİ NUMARASI PLANIN SEMTİ ADEDİ
18/12/2019 1/1000 ölçekli
1380 ada 7 parsel
Yenişehir 1


Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız