Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti Çalışmaları
Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti Çalışmaları

İstanbul, Fatih ve Beyoğlu İlçesi, kıyı kesimine ait l/100 ölçekli F21c25-d-2-b numaralı halihazır harita paftası üzerinde İstanbul İli Kıyı Kenar Çizgisi Tespit komisyonu tarafından yapılan kıyı kenar çizgisi tespiti çalışmaları 04/02/2019 tarih ve 21186 sayılı Mekansal Planlama Müdürlüğü yazısı ile onaylanmıştır.04/02/2019 tarih ve 21186 sayılı 1/1000 ölçekli Kıyı kenar paftası 3621 sayılı Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmenliğin 9. maddesi gereğince 19/02/2019 günü Beyoğlu Belediye Başkanlığı Hizmet binasının koridorunda 20/03/2019 tarihi akşamı indirilmek üzere bir ay boyunca askıya alınmıştır.

TARİHİ NUMARASI PLANIN SEMTİ ADEDİ DOSYA NO
04/02/2019 1/1000 ölçekli Beyoğlu - Fatih 1 2019/904

Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız