Beyoğlu Belediye Meclisi Toplanıyor


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi uyarınca, Beyoğlu Belediye Meclisinin 2020 Yılı,EKİM AYI Toplantısı, 05 EKİM 2020 PAZARTESİ gününden, 23 EKİM 2020 CUMA günü akşamına kadar 19 gün süre ile saat: 15.00’da başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere yapılacaktır.

Beyoğlu Belediye Meclisi Toplanıyor

TOPLANTIYA ÇAĞRI
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi uyarınca, Beyoğlu Belediye Meclisinin 2020 Yılı,EKİM AYI Toplantısı, 05 EKİM 2020 PAZARTESİ gününden, 23 EKİM 2020 CUMA günü akşamına kadar 19 gün süre ile saat:15.00’da başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere yapılacaktır. Beyoğlu İlçe Belediye Meclis Üyelerinin bu toplantıya katılmaları önemle rica olunur. 

Haydar Ali YILDIZ  
Belediye Başkanı 
  

GÜNDEM : 

1­- 5393 sayılı Belediye Kanununun 62. ve 41. Maddeleri doğrultusunda hazırlanan 2021 yılına ait Performans Programı ile 2021 Yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının görüşülüp, karara bağlanmasına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

2-­ 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereğince; unvan ve derecesi belirtilen kadrolarda Derece Değişikliği Yapılmasına dair  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.


Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız