Beyoğlu Belediye Meclisi Toplanıyor


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi uyarınca, Beyoğlu Belediye Meclisinin 2020 Yılı, MART AYI Toplantısı, 02 MART 2020 PAZARTESİ gününden, 06 MART 2020 CUMA günü akşamına kadar 5 gün süre ile saat: 15.00’da başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere yapılacaktır.

Beyoğlu Belediye Meclisi Toplanıyor

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi uyarınca, Beyoğlu  Belediye  Meclisinin 2020 Yılı, MART AYI Toplantısı, 02 MART 2020 PAZARTESİ gününden,  06 MART 2020 CUMA  günü  akşamına  kadar 5  gün süre ile  saat: 15.00’da başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere yapılacaktır.

Beyoğlu İlçe Belediye  Meclis Üyelerinin bu toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

Haydar Ali YILDIZ
Belediye Başkanı 

GÜNDEM :  

1- 3194 sayılı İmar Kanununun 23.maddesi gereğince; Beyoğlu İlçe sınırları dahilinde inşaat başvurusu sırasında “Yol Teknik Alt Yapı ve Kazı” bedellerinin, 20.02.2020 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Alt Yapı Koordinasyon Merkezi’nin (AYKOME)  07.11.2018 tarih ve 2018/2-3 sayılı Kararına (2020 Yılı Tranşe Birim Fiyatları) göre Hesaplanmasına dair Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.

RAPORLAR:

1- Beyoğlu İlçesi Hüseyinağa Mahallesi, Nevizade Bölgesi, Sahne Sokak ve Dudu Odaları Sokak, Tarihi Balık Pazarı ile ilgili Beyoğlu Kentsel Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine dair Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun Raporu.Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız