Beyoğlu Belediye Meclisi Toplanıyor


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi uyarınca Beyoğlu Belediye Meclisinin 2019 Yılı, ARALIK AYI Toplantısı, 02 ARALIK 2019 PAZARTESİ gününden,06 ARALIK 2019 CUMA günü akşamına kadar 5 gün süre ile saat:15.30’da başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere yapılacaktır.

Beyoğlu Belediye Meclisi Toplanıyor

5393  Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi uyarınca  Beyoğlu  Belediye  Meclisinin   2019 Yılı, ARALIK AYI Toplantısı, 02 ARALIK 2019 PAZARTESİ gününden,  06 ARALIK 2019 CUMA günü  akşamına  kadar 5 gün süre ile  saat: 15.30’da başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere yapılacaktır.

Beyoğlu İlçe Belediye  Meclis Üyelerinin bu toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

Haydar Ali YILDIZ
Belediye Başkanı 

GÜNDEM :  

1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin "f" fıkrası, 15 (d bendi) ve 59.(e bendi) maddesi ile 2464 sayılı  Belediye Gelirleri Kanununun 58,60,77,84 ve 97.maddesindeki Harçlar ile Müdürlükçe belirlenen Ücretler hususunda karar alınmasına dair Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi.

2- Zabıta Müdürlüğü Kadrosunda çalışan ve münhal kadrolara atanacak personele  01 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, 2020 Mali Yılı Bütçe Kanununda belirlenen üst sınır üzerinden Fazla Çalışma Ücreti verilmesine dair Zabıta Müdürlüğünün teklifi.

3- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin "f" bendi ve 59.maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince; Belediyemiz sınırları içerisinde uygulanacak İlan Reklam Asma Tahsis ve Muayene Bakım Ücretleri, Film Çekim Ücretleri, Kayıt Suret Harcı ve Teftiş Defteri ile ilgili 2020 yılında Uygulanacak Tarifelere dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

4- Belediyemiz adına kayıtlı bulunan Hacı Ahmet Mahallesi, 1210 ada, 85 parsel 1176,08 m2 alanlı taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.madde “e” bendi ve 34.madde “g” bendi gereğince; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

5- 5393 sayılı  Belediye Kanununun 18.maddesinin "f" bendi  ile  2464  sayılı  Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince; Evlendirme İşlemleri Karşılığında 2020 yılında Uygulanacak Ücret Tarifelerine dair Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

6- 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin Kadro Değişikliği başlıklı 11.maddesi gereğince; unvan ve derecesi belirtilen kadrolarda değişiklik yapılması hususunda karar alınmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

7- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin "f" bendi  ile  2464  sayılı  Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince; 2020 yılında Uygulanacak Ücret Tarifelerine dair     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi. .


Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız