Beyoğlu Belediye Meclisi Toplanıyor


Beyoğlu Belediye  Meclisinin  2019 Yılı, EKİM AYI Toplantısı, 07 EKİM 2019 PAZARTESİ gününden, 25 EKİM 2019 CUMA  günü  akşamına  kadar 19  gün süre ile  saat: 15.30’da başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere yapılacaktır.

Beyoğlu Belediye Meclisi Toplanıyor

TOPLANTIYA ÇAĞRI
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

5393  Sayılı Belediye Yasasının 20. Maddesi uyarınca Beyoğlu Belediye  Meclisinin  2019 Yılı, EKİM AYI Toplantısı, 07 EKİM 2019 PAZARTESİ gününden, 25 EKİM 2019 CUMA  günü  akşamına  kadar 19  gün süre ile  saat: 15.30’da başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere yapılacaktır.

Beyoğlu İlçe Belediye  Meclis Üyelerinin bu toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

Haydar Ali YILDIZ
Belediye Başkanı 

 

GÜNDEM :  

1-  22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı  Kuruluşları   ile   Mahalli   İdare   Birlikleri  Norm  Kadro  İlke  ve   Standartları Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereğince; unvan ve derecesi belirtilen kadrolarda Derece Değişikliği Yapılmasına dair  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

2- 5393 sayılı Belediye Kanununun  62. - 41. Maddeleri  doğrultusunda  hazırlanan 2020-2024 Yıllarına ait  Stratejik Planı, 2020 Yılı Performans Programı ile 2020 Yılı Bütçe Tasarısı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının görüşülüp, karara bağlanmasına dair  Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

3- Beyoğlu, Sütlüce Mahallesi, 3218 Ada, 22 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine dair Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

4- Beyoğlu, Sütlüce Mahallesi sınırları içerisinde kalan, Yeni Bayır Sokak, No:17 kapı sayılı binanın arka tarafında bulunan, Yeni Bayır Sokak’tan merdiven ile Ekol Sokak’a bağlanan ve plan gereği yapılaşma doğrultusunda oluşan yola “Muhtar Sokak” isminin verilmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

5- Beyoğlu, Keçecipiri Mahallesi sınırları içerisinde; Mezarlık Üstü Sokak ile Sürücüler Sokak’ı birbirine bağlayan Karaim Çıkmazı Sokak’ın güneyinde bulunan ve plan gereği yapılaşma doğrultusunda oluşan yola “İlim Sokak” isminin verilmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız