Aşktan Söyler Bu Dilim - Niyâzî-i Mısrî


16. yüzyılda yaşayan Mehmed Niyâzî-i Mısrî, İslâm tasavvuf tarihinin en renkli ve en yetkin simâlarından biri...

O, İslâmın derinliğini idrâk eden bir ârif olduğu kadar, Türkçe’nin de inceliklerini bilen büyük bir şair. Mustafa Tatcı’nın “Aşktan Söyler Bu Dilim” söyleşilerinde bu ay Niyâzî-i Mısrî konuşulacak ve şiirlerinde kullandığı sembolik dil çözümlenecek...

Tarih: 12 Mart Perşembe
Saat: 19:00
Yer: Turabibaba Kütüphanesi


Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız