Asansör Fenni Muayene Konusunda Akredite Edilmiş A Tipi Kuruluşlar İçin Duyuru


06.04.2019 tarih ve 30737 sayılı resmi gazetede yayımlanan ‘’Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği ’’ve 04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı resmi gazetede yayımlanan ‘’Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği ‘’, gereği Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan insan ve yük asansörlerinin yıllık fenni muayene işi için EN ISO/IEC 17020 standardına göre asansör konusunda akredite olmuş bir A Tipi Muayene Kuruluşu ile Beyoğlu Belediyesi arasında 15.03.2020-15.03.2024 tarihlerini kapsayacak bir yetki protokolü yapılacaktır.

Asansör Fenni Muayene Konusunda Akredite Edilmiş A Tipi Kuruluşlar İçin Duyuru

Konu ile ilgilenen asansör konusunda akredite olmuş A tipi muayene kuruluşlarının, söz konusu yönetmeliklerde bahsedilen kriterleri ve işin nasıl ,ne şekilde yürütüleceği konusunda önerilerini kapsayacak şekilde hazırlanmış başvuru dosyalarını 02.03.2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Beyoğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Tarafımıza ulaştırılan başvuru dosyaları ilgili yönetmeliklerde bahsedilen kriterler dikkate alınarak değerlendirildikten sonra uygun görülen kuruluş ile 15.03.2020 tarihinden 15.03.2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere bir yetki protokolü imzalanacak ve Beyoğlu Belediyesi web sayfasında ilan edilecektir.

BEYOĞLU BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜBaşkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız