Mustafa Tatcı, “Aşktan Söyler Bu Dilim” söyleşisinde aşk ile beslenen coğrafyamızda neşet eden, irfân havzalarına ilk mayayı çalan mütefekkir ve mutasavvıfların izini sürüyor.