Tarih, bu toprakları bize miras bırakan kutlu şahsiyetlerin menkıbelerini anlatarak övüneceğimiz yahut geçmişteki hatalarını dile getirip hakaret edeceğimiz bir malzeme değildir.

Tarih odur ki; geçmiş şahsiyetleri bilmek, nice devletleri inceleyerek anlamak ve dahi bize miras bıraktıkları topraklara sahip çıkarak bu vatana nasıl faydalı olunabilir; hak, adalet, ihsan, inayet ve bilim noktasında nasıl terakki edilebilir bağlamında hakikati bulabileceğimiz en büyük okuldur.

İşte bu sebeple kubbe kubbe, sütun sütun, çini çini, levha levha her taşı ayrı bir hazine olan fakat bir türlü anlaşıl(a)mayan bir medeniyetin yegâne mirasçıları olarak “Tarih Neye Yarar” sorusuna cevap bulmak ve belki de aklınıza bir dolu soru düşürmek için “Mâziden Âtîye Bir Gönül Çağrısı”…

Tarih:11 Şubat Salı
Saat: 19:00
Yer:Turabibaba Kütüphanesi