Kendisini yok etmeye gelen milletlerin kendi tarafarına esir düşen askerlerine, atalarına yakışır bir şekilde muamele etmekten geri durmayan, Türk’ün hoşgörüsünü bu en çetin savaşta dahi cihana ispat noktasında şecaat gösteren, “Şüheda Kanıyla Destanını Düşmana Yazdıran Şanlı Yiğitlerin” savaşını, Çanakkale’yi konuşalım.

Esir ettiği ile ekmeğini paylaşanları, göğsündeki mendille düşman askerinin yarasını saranları, “savaşmıyorsan misafrsin” düsturu ile evine geleni Allah’ın emaneti bilenleri rahmet ve minnetle yâd edelim.

Tarih: 17 Mart Salı
Saat: 19:00
Yer: Turabibaba Kütüphanesi