İstanbul, tarih boyunca özellikle Osmanlı döneminde batılı seyyahların, elçilerin ve tüccarların devamlı olarak ilgi odağında olmuş bir şehirdir. Çeşitli sebeplerle İstanbul’u ziyaret eden, bir müddet şehirde kalan seyyahların bazıları sonradan kaleme aldıkları seyahatnamelerde şehirle ilgili izlenimlerini ve gözlemlerini dile getirmişlerdir. İstanbul’a dışarıdan bakışı temsil eden bu seyahatnameler, kültürel açıdan önemli bilgiler ve değerlendirmeler içermektedir.

Önemli isimler ve eserler ışığında İstanbul’u ziyaret eden batılı seyyahların şehirle ilgili gözlemleri, izlenimleri, Osmanlı kültürü ve yaşantısı hakkındaki değerlendirmeleri üzerinde duracağız.

Tarih: 25 Mart Çarşamba
Saat: 19:00
Yer: Akademi Beyoğlu