Hem Türk insanının daha temiz ve güvenli şartlarda gıda tüketmesini, hem de ülkemizi ziyarete gelen turistlerin gıda güvenliği konusunda duydukları şüpheleri haksız kılmak adına başlatılan Beyaz Zambak Projesi, gıda güvenliği konusunda belediyeler ile işbirliği yapılarak bölgede gıda sunan tesislerin hijyen kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Beyaz Zambak, Aralık 2004’ten itibaren Beyoğlu Belediyesi ve Diverseyile ortaklaşa uygulanmaya başlamıştır. Uygulama halkı bilgilendirme ve lansman toplantısının ardından belediye zabıtaları ve gıda mühendisleri eşliğinde işletme ziyaretleri ile devam etmektedir.