Eğlence Vergisi


2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 17. maddesi ve bu kanunun 21. maddesinde belirtilen Belediye Sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlenve işletmelerinin faaliyetleri eğlence vergisine tabidir.

Verginin mükellefi eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel kişilerdir.

Biletle girilmesi zorunlu olan eğlence yerlerinin biletlerin bedeli üzerinden tahakkuk eden eğlence vergisini yatırdıktan sonra belediyemize mühürlettirmek zorundadırlar.

Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20. günü akşamına kadar Belediye`ye yatırılır.

 

EĞLENCE VERGİSİ ( BEYOĞLU 1.GRUP ‘TA YER ALMAKTADIR.) Belediye Grupları/Vergi Miktarı (Günlük, TL)
1 2 3 4 5
 1. Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için 50 m2’ye kadar 15 5 5 5 5
51-150 m2 20 7 6 6 6
151-300 m2 25 10 9 8 7
301 m2’den yukarı 30 11 10 9 8
4 yıldızlı otelde 40 12 11 10 9
5 yıldızlı otelde 50 15 12 11 10
2. Bilardo ve masa futbolu gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için İlk oyun aleti için 5 5 5 5 5
 


Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız