İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2020 gün ve 733 sayılı kararıyla kabul edilmiş, 25.09.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olan, tarih ve numarası aşağıda gösterilen Plan paftaları İmar Kanununun 8. maddesi gereğince 27/04/2021 tarihinden 26/05/2021 günü akşamına kadar bir ay boyunca Beyoğlu Belediye Başkanlığı Hizmet binasının koridorunda askıya alınmıştır.

 

 Tarihi                            Numarası               Planın Semti              Adedi            Dosya No

25.09.2020             1/1000 ölçekli           KENTSEL SİT                  3              2021/8361

BEYOĞLU KENTSEL SİT

ALANI KORUMA AMAÇLI

UYGULAMA İMAR PLANI İTİRAZLARI