İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2021 gün ve 45 sayılı kararıyla kabul edilmiş, 20.01.2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olan, tarih ve numarası aşağıda gösterilen Plan  paftaları İmar Kanununun 8. maddesi gereğince 28/05/2021 günü Beyoğlu Belediye Başkanlığı Hizmet binasının koridorunda askıya alınmıştır.

 

 Tarihi                            Numarası               Planın Semti              Adedi            Dosya No

20.01.2021                1/1000 ölçekli           KENTSEL SİT              1                  2021/10123