Beyoğlu Belediyesi’nden Sayıştay müfettişlerinin 2020 yılına ilişkin denetimlerindeki rapora ve ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada “Sayıştay, diğer tüm belediyelerde yaptığı gibi belediyemizde de rutin denetimler yapmış ve raporunu oluşturarak kamuoyuyla paylaşmıştır. Ne var ki, bahsi geçen raporda Sayıştay’ın mutad uygulamalarından biri olarak kabul edilebilecek bir uyarı, bazı basın yayın organlarında siyasi malzeme yapılmış, gerçeğin çarpıtılmasına yol açmıştır. Ülkemizde, devlet kurumlarının, resmi ilişki ve etkileşim içerisinde bulunduğu bir başka kurumdan alacaklı ya da borçlu olması, son derece olağan ve yaygın bir durum olup, borçların ödenmesi ya da alacakların tahsili belirli bir vade ve ödeme planı içerisinde gerçekleşir. Bu kabilden bir borcun ilgili takvim yılı içerisinde tümüyle tasfiye edilmemiş olması, o borcun ödenmeyecek olduğu ya da ret edildiği anlamına gelmez. Bütçe planlaması dahilinde ilgili borç söz konusu kamu kurumunca zaman içerisinde ödenir. İşte Sayıştay’ın uyarısı tam bunu hatırlatmak ve kayda geçirmek için yapılır. Nitekim her belediyenin farklı kurumlara bu türden borçları vardır. Sayıtay’ın belediyemize bu minvalde yaptığı uyarıyı kutuplaştırıcı siyasi emeller için çarpıtarak ‘Bir derneğin parasına çökmek’ diye lanse etmek hiçbir ahlaki kurula sığmayan derin bir ahlak çöküntüsüne işaret etmektedir. Bu dili lanetliyor, takdiri milletimize bırakıyoruz. Ahlak bir gün değil; her gün hepimize lazımdır” ifadelerine yer verildi.