Piri Mehmet Paşa Mahallesi 3003 Ada

12-21-22-23-24-25-26-28 Parseller 1/1000

Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2022 gün ve 604 sayılı kararıyla kabul edilmiş, 26.07.2022 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olan, tarih ve numarası aşağıda gösterilen Plan Değişikliğine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının paftası İmar Kanununun 8. maddesi gereğince 04.10.2022 günü Beyoğlu Belediye Başkanlığı  Hizmet binasının  koridorunda askıya alınmış olup, bir aylık askı süresi 03.11.2022 günü akşamı dolacaktır.

 

     Tarihi                     Planın Adı                             Planın Semti       Adedi         Dosya No
29.07.2022                                                               Piri Mehmet           2            2022/66552

3003 Ada 12-21-22-23-24-25        Paşa Mahallesi

-26-28 Parseller 1/1000 Ölçekli

Uygulama İmar Planı Değişikliği