TOPLANTIYA ÇAĞRI
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca, Beyoğlu Belediye Meclisinin 2021 Yılı EYLÜL AYI toplantısı, 06 EYLÜL 2021 PAZARTESİ gününden, 10 EYLÜL 2021 CUMA günü akşamına kadar 5 gün süre ile saat 15.00’te başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere yapılacaktır.

Beyoğlu İlçe Belediye Meclis Üyeleri’nin bu toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

GÜNDEM:

1- 5216 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Kanununun 27. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi gereğince; ulaşım yollarının yapım, bakım ve onarımı, altüst yapısının rehabilite edilmesinde kullanılmak üzere 16.06.2021 tarih ve 461 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile ilçemize şartlı hibe kapsamında 1.778.754,64 TL’lik ayni veya nakdi verilecek şartlı hibe için Kaynak Aktarımı Kararı alınmasına dair Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.

2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (f) bendi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine istinaden; 20212022 Eğitim Öğretim döneminde belirlenen ücret tarifesinin uygulanabilmesi için kara alınmasına dair Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün telifi.

3- Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi; 750 ada 114 parsel sayılı, 30.507,80 metrekare alanlı taşınmazın, Belediyemiz adına kayıtlı olan 20243/3050780 (202,43 metrekare) hissesinin aynı taşınmazda hissedar olan Maliye Hazinesi adına, 3194 sayılı İmar Kanununun 34. maddesinin (g) bendi gereğince işleminin yapılabilmesi ve aynı kanunun 18. maddesi (e) bendi kapsamında karar alınmasına dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

4- Keçecipiri Mahallesi; 3531 ada 4 parselin yürürlükteki imar planının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği için 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi (b) bendi gereğince karar alınmasına dair Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

5- Beyoğlu ilçesi dahilinde yaşayan vatandaşlarımızın; okul öncesi eğitimde çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerini artırmak, yetişkin ve gençlerin özellikle mesleki eğitim çalışmaları kapsamında yeterliliklerini artırmak ve sektörün ihtiyacı olan nitelikli personel ihtiyacının karşılanması amacıyla Okul Öncesi Eğitim, Mesleki Eğitim, Yaygın Eğitim Çalışmaları ile ilgili Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR Beyoğlu İlçe Müdürlüğü; Fatih Sultan Mehmet, Kent ve Rumeli Vakıf Üniversiteleri ile düzenlenen, düzenlenecek protokollerin imzalanması ve uygulanması hususunda Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendireceği Başkan Yardımcısına yetki verilmesi ve hazırlanacak protokolün kabulü hakkında karar alınmasına dair Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.

6- 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve bu kanunlara dayalı yönetmelikler çerçevesinde; Erol Dernek Sokak, Fuat Uzkınay Sokak, Ayhan Işık Sokak, Galip Dede Caddesi, Yüksek Kaldırım Caddesi, Bülent Demir Caddesi, Dereboyu Caddesi, Fişekhane Deresi Caddesi ve Hasköy Caddesi’ne ilave olarak; İstiklal Caddesi, Mis Sokak ve İmam Adnan Sokak’ta Sokak Sağlıklaştırma, Cephe Rehabilitasyonu, Cephe Konservasyonu ve Cephe Aydınlatma projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla İller Bankası’na hibe başvurusu yapılmasına ve hibe alınmasına dair Etüt Proje Müdürlüğünün teklifi.