İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2024 gün ve 130 sayılı kararıyla kabul edilmiş, 17.01.2024 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olan, tarih ve numarası aşağıda gösterilen Plan paftaları İmar Kanununun 8. maddesi gereğince 26.04.2024 günü Beyoğlu Belediye Başkanlığı  Tepebaşı Ek Hizmet binasının koridorunda askıya alınacaktır. Bir aylık askı süresi 26.05.2024 günü akşamı dolacaktır.

 

Tarihi         Planın Adı                      Planın Semti       Adedi    Dosya No    
17.01.2024                                           Sütlüce               4        2024/134353
Beyoğlu İlçesi Sütlüce Mah.
İmrahor Caddesi ve Çevresine
İlişkin 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planı

İmrahor Cad. Pl Değişikliği