TOPLANTIYA ÇAĞRI BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca, Beyoğlu Belediye Meclisinin 2022 Yılı Haziran Ayı Toplantısı, 06 Haziran 2022 Pazartesi gününden 10 Haziran 2022 Cuma günü akşamına kadar 5 gün süre ile saat 15.00’te başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere yapılacaktır.

Beyoğlu İlçe Belediye Meclis Üyelerinin bu toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

GÜNDEM:

1- 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin 11. maddesi gereğince; Unvan ve Derecesi Belirtilen Kadrolarda Değişiklik Yapılması hususunda karar alınmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin “e” bendi gereğince; Beyoğlu, Sütlüce Mahallesi, 3201 ada, 4 parsel, 5161,62 m2 alanlı taşınmazın Belediyemiz adına kayıtlı 211193/516162=2111,93 m2’sinin Mesleki ve Teknik Eğitim Alanı olarak kullanılmak üzere T.C Milli Eğitim Bakanlığı adına 10 yıllığına ücretsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili karar alınmasına dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi.

3- 3194 sayılı İmar Kanununun 23. maddesi hükmüne göre; Beyoğlu ilçesi sınırları dahilinde inşaat başvurusu sırasında “Yol Teknik Alt Yapı ” bedellerinin, 09.05.2022 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Alt Yapı Koordinasyon Merkezi’nin (AYKOME) 24.03.2022 tarih ve 2022/2-1 sayılı kararına göre hesaplanmasına dair Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.

4- 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesine istinaden ilgili yönetmelikler ve mevzuatlar doğrultusunda;

  1. a)  İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün kurularak, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi;
  2. b)  Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan “Sıfır Atık ve Çevre Koruma Şefliği”nin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesine aktarılarak “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Şefliği” olarak faaliyet göstermesi ile ilgili müdürlüklerin teşkilat yapılarının düzenlenmesi;
  3. c)  Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde Enerji Yönetim Şefliği’nin oluşturularak teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi;

ç) Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü’nün adının İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü olarak değiştirilmesi, Araştırma ve Geliştirme Müdürü unvanının da İnovasyon ve Teknoloji Müdürü olarak değiştirilmesi ve teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi;

d) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan İşletmeler Şefliği’nin Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesine alınması ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüklerinin teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi;

Yeniden düzenlenen görev ve çalışma yönetmelikleri ile kadro cetvellerinin yürürlüğe konulmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.