İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2021 gün ve 519 sayılı kararıyla kabul edilmiş,20.06.2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olan, tarih ve numarası aşağıda gösterilen Plan  paftaları İmar Kanununun 8. maddesi gereğince 06/10/2021 günü Beyoğlu Belediye Başkanlığı Hizmet binasının koridorunda askıya alınmıştır.

 

Tarihi          Numarası       Planın Semti       Adedi    Dosya No

20.06.2021             1/1000 ölçekli                   Halıcıoğlu-Sütlüce                1         2021/30172

Beyoğlu İlçesi Halıcıoğlu–

Sütlüce UİP Plan Notu.