İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2024 gün ve 71 sayılı kararıyla kabul edilmiş, 17.01.2024 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olan, tarih ve numarası aşağıda gösterilen Plan paftaları İmar Kanununun 8. maddesi gereğince 26.04.2024 günü Beyoğlu Belediye Başkanlığı  Tepebaşı Ek Hizmet binasının koridorunda askıya alınacaktır. Bir aylık askı süresi 26.05.2024 günü akşamı dolacaktır.

 

 

Tarihi                  Planın Adı                         Planın Semti                Adedi             Dosya No
17.01.2024                                                     Halıcıoğlu – Sütlüce             4             2024/135176

Beyoğlu İlçesi Sütlüce

1/1000 Ölçekli Uygulama

İmar Planı Plan Notu