İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2021 gün ve 545 sayılı kararıyla kabul edilmiş,26.07.2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olan, tarih ve numarası aşağıda gösterilen Plan  paftaları İmar Kanununun 8. maddesi gereğince 06/10/2021 günü Beyoğlu Belediye Başkanlığı Hizmet binasının koridorunda askıya alınmıştır.

 

                        Tarihi          Numarası       Planın Semti       Adedi    Dosya No

26.07.2021             1/1000 ölçekli                   Piyalepaşa Bulvarı                 1         2021/30060

İlçesi Dolapdere- Piyalepaşa Bulvarı

ve Çevresi  Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği