Beyoğlu Belediye Meclisinin 10.06.2022 gün ve 48 sayılı kararıyla kabul edilmiş, 15.06.2022 tarihinde Beyoğlu Belediye Başkanınca onanmış olan, tarih ve numarası aşağıda gösterilen Plan paftaları İmar Kanununun 8. maddesi gereğince 20/06/2022 günü Beyoğlu Belediye Başkanlığı  Tepebaşı Ek Hizmet binasının  (Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. No:50) koridorunda askıya alınacaktır. Bir aylık askı süresi 19/07/2022 günü akşamı dolacaktır.

1000 UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI 1000 UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU