Beyoğlu İlçesi, İstiklal Mahallesi 1644 Ada 13 Parselin (İstiklal İlköğretim Okulu) İlkokul Alanı Olarak Düzenlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Beyoğlu Belediye Meclisinin 09.09.2022 gün ve 66 sayılı kararıyla kabul edilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.01.2023 gün ve 104 sayılı kararıyla uygun bulunarak 13.01.2023 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olan Beyoğlu İlçesi, İstiklal Mahallesi 1644 Ada 13 Parselin (İstiklal İlköğretim Okulu) İlkokul Alanı Olarak Düzenlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Paftası İmar Kanununun 8. maddesi gereğince 03.04.2023 günü Beyoğlu Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binası (Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:50) koridorunda askıya alınacaktır. Bir aylık askı süresi 03.05.2023 günü akşamı dolacaktır.
Tarihi Planın Adı Planın Semti  Adedi   Dosya No
13.01.2023  Beyoğlu İlçesi İstiklal Mahallesi 1644 Ada 13 Parselin (İstiklal İlköğretim Okulu) İlkokul Alanı Olarak Düzenlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği       İstiklal Mahallesi  1 2023/90196
1644_