TOPLANTIYA ÇAĞRI BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca, Beyoğlu Belediye Meclisinin 2022 Yılı Temmuz Ayı Toplantısı, 04 Temmuz 2022 Pazartesi gününden 05 Temmuz 2022 Salı günü akşamına kadar 2 gün süre ile saat 15.00’te başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere yapılacaktır.

Beyoğlu İlçe Belediye Meclis Üyelerinin bu toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

GÜNDEM:

1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ‘f’ bendi ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince: 01.07.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında uygulanacak olan Ozalit Çekim Ücret Tarifesi ile ilgili karar alınmasına dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin ‘d’ bendi ve 59. maddesi ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 84. ve 97. maddeleri gereğince: 2022 yılı için Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Harçları ile ilgili belirlenen ücretler hususunda karar alınmasına dair Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi.

3- Belediyemizce 10.06.2022 tarih ve 42 Sayılı Meclis Kararı ile Enerji Yönetim Şefliği kurulmuş olup, bu doğrultuda hazırlanan Enerji Yönetim Şefliği Yönergesi’nin karara bağlanmasına dair Bilgi İşlem Müdürlüğünün teklifi.

4- 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin 11. maddesi gereğince; Unvan ve Derecesi Belirtilen Kadrolarda Değişiklik Yapılması hususunda karar alınmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

5- Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 15. ve 17. maddeleri gereğince; 25 – 35 kilogramlık her bir torba için alınan 3 TL’lik fiyatın artırılarak 8 TL olarak belirlenmesi hususunda karar alınmasına dair Temizlik İşleri Müdürlüğünün teklifi.