TOPLANTIYA ÇAĞRI BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca, Beyoğlu Belediye Meclisinin 2022 Yılı Kasım
Ayı Toplantısı, 07 Kasım 2022 Pazartesi gününden 11 Kasım 2022 Cuma günü akşamına kadar 5 gün süre ile
saat 15.00’te başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere yapılacaktır.
Beyoğlu İlçe Belediye Meclis Üyelerinin bu toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

GÜNDEM:

1­- 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden; Camiikebir Mahallesi, 1072 ada, 4
parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan eski eser binasının Gençlik Merkezi, Kütüphane, Gençlere yönelik
Kültürel, Sanatsal, Mesleki Eğitimlerde ve Belediye Hizmetlerinde kullanılması karşılığında, Eski Mahkeme
Binası içerisindeki mevcut TAFICS düğüm noktasının Belediyemiz tarafından Kasımpaşa Eski Asker
Hastanesinde belirlenecek uygun bir alana taşınması ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı ve Beyoğlu Belediye
Başkanlığı arasında düzenlenecek Protokolün imzalanması ve uygulanması hususunda Belediye Başkanına
veya Belediye Başkanının görevlendireceği kişiye yetki verilmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün
teklifi.
2­- 5393 sayılı Belediye Kanununun 9. maddesine istinaden; İlçe sınırları içerisinde bulunan mahalle
muhtarlarının gelirlerinin kısıtlı olması sebebiyle Muhtarlıklarımıza 2022 bütçe yılından bir kereye mahsus
olmak üzere 2.000 TL (İkiBinTürkLirası) nakdi yardım yapılmasına dair Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğünün teklifi.
3­- 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclis Görev ve Yetkileri başlıklı 18. maddesinin “p” Bendine istinaden; Beyoğlu Belediyesi ve KKTC’nin Lapta Belediyesi
arasında Kardeş Belediye ilişkisi kurulmasına dair Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi.
4­- 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclis Görev ve Yetkileri başlıklı 18. maddesinin “p” Bendine
istinaden; Beyoğlu Belediyesi ve Lübnan’ın El­Mina Belediyesi arasında Kardeş Belediye ilişkisi
kurulmasına dair Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi.
5-­ 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclis Görev ve Yetkileri başlıklı 18. maddesinin “p” Bendine
istinaden; Beyoğlu Belediyesi ve Brezilya’nın Curitiba Belediyesi arasında Kardeş Belediye ilişkisi
kurulmasına dair Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi.

6-­ 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı
Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin 11. maddesi
gereğince; Unvan ve Derecesi Belirtilen Kadrolarda Değişiklik Yapılması hususunda karar alınmasına dair
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
7­- 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi (a) bendi hükümlerine istinaden; Beyoğlu İlçesinde
ikamet eden lisans, önlisans üniversite öğrencilerine “Eğitime Destek” çalışması kapsamında Sosyal Eğitim
Yardımı yapılmasına dair Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.

Meclis Çağrısı Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.