TOPLANTIYA ÇAĞRI BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca, Beyoğlu Belediye Meclisinin
2022 Yılı Eylül Ayı Toplantısı, 05 Eylül 2022 Pazartesi gününden 09 Eylül 2022 Cuma günü akşamına
kadar 5 gün süre ile saat 15.00’te başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere yapılacaktır.
Beyoğlu İlçe Belediye Meclis Üyelerinin bu toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

Beyoğlu İlçe Belediye Meclis Üyelerinin bu toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

GÜNDEM:
1- 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren Belediye ve
Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin
11. maddesi gereğince; Unvan ve Derecesi Belirtilen Kadrolarda Değişiklik Yapılması hususunda karar
alınmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 maddesi (f) bendi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanununun 97. Maddesine rağmen istinaden; 2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminde belirlenen ücret
tarifesinin uygulanabilmesi için karar alınmasına dair Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.
3- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine istinaden; sosyal ve kültürel
faaliyetlerin icra edilebilmesi amacıyla BESMEK Kurs Merkezlerindeki gösteri, tiyatro ve açık hava
salonlarının kullanımı ile ilgili belirlenen ücret tarifesinin uygulanabilmesi için karar alınmasına dair
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.