Beyoğlu Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısına Ait Çağrı

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca, Beyoğlu Belediye Meclisinin 2023 Yılı Mart Ayı Toplantısı, 06 Mart 2023 Pazartesi gününden 10 Mart 2023 Cuma günü akşamına kadar 5 gün süre ile 15.00’te başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere yapılacaktır.

GÜNDEM:

5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince “Evsel Atık Tarife Ücretlerinin” yıl içinde 2 taksit (Mayıs­-Kasım) olarak alınmasına dair Temizlik İşleri Müdürlüğünün

02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin 11. maddesi gereğince; Unvan ve Derecesi Belirtilen Kadrolarda Değişiklik Yapılması hususunda karar alınmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.