Beyoğlu Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısına Ait Çağrı

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca, Beyoğlu Belediye Meclisinin 2024 Yılı Ocak Ayı Toplantısı, 02 Ocak 2024 Salı gününden 05 Ocak 2024 Cuma günü akşamına kadar 4 gün süre ile saat 15.00’te başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere yapılacaktır.

GÜNDEM:

1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince; 2024 yılında belediye meclisinin tatil edilecek ayın ve diğer toplantı günlerinin belirlenmesine dair Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince; 2024 yılı Denetim Komisyonunun oluşturulmasına dair Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

-3 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin “f” fıkrası, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi ile İstanbul İmar Yönetmeliğinin 8.16 maddesi gereğince; özel alanlarda bulunan çim ve ot biçimi, ağaç kesme, budama, merdivenli araç hizmetleri, bitkisel atıkların kaldırılması, yapı ruhsatı gereği inşaat esnasında ağaç dikilmesi veya fiyatının ödenmesi gereken bedellerin tahakkuku ile yapılan hasarların tespiti ve düzeltilmesi çalışmalarını yapılabilmesi ve mevcut yeşil alanlar ile ağaçların korunması ve tahrip edenlere, izinsiz ağaç kesenlere yaptırım uygulanabilmesi ile ilgili 2024 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifelerine dair Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teklifi.

4- 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin 11. maddesi gereğince; Unvan ve Derecesi Belirtilen Kadrolarda Değişiklik Yapılması hususunda karar alınmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

5- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince; belediyemizde 2024 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin, sözleşme ücretleri ve ek ödeme ücretlerinin tespit edilmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

6- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. m (b) bendi gereğince; Beyoğlu Belediyesi ve Altınboynuz Spor Kulübü arasında planlanan sportif ve eğitim amaçlı tüm çalışmalar ile ilgili planlama, uygulama ve organizasyonun yapısına ilişkin düzenlenecek protokolün imzalanması için Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendireceği Başkan Yardımcısına yetki verilmesi hususunda karar alınmasına dair Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.