Beyoğlu Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısına Ait Çağrı

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca, Beyoğlu Belediye Meclisinin 2023 Yılı Eylül Ayı Toplantısı, 04 Eylül 2023 Pazartesi gününden 08 Eylül 2023 Cuma günü akşamına kadar 5 gün süre ile saat 15.00’te başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere yapılacaktır.

GÜNDEM:
1- Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik gereğince: Beyoğlu İlçesi’nin tarihi dokusu korunarak yaşatılması ve yenilenerek hayata kazandırılması amacıyla ilçemiz sınırları dahilinde yer alan Küçük Piyale Mahallesi 1164 Ada 19 Parsel; Kaptanpaşa Mahallesi 1630 Ada 4 Parsel; Bereketzade Mahallesi 267 Ada 14 Parsel ve Kadı Mehmet Mahallesi 1155 Ada 5 Parselde yer alan tarihi çeşmelerde rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanması amacıyla İstanbul Valiliği Yatırım ve Koordinasyon Başkanlığına başvuruda bulunulması ve ödenek alınmasına dair Etüt Proje Müdürlüğünün teklifi.

2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 maddesi (f) bendi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine istinaden; 2023­2024 Eğitim ­ Öğretim döneminde belirlenen ücret tarifesinin uygulanabilmesi için karar alınmasına dair Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.

3- 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin11. maddesi gereğince; Unvan ve Derecesi Belirtilen Kadrolarda Değişiklik Yapılması hususunda karar alınmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

4- Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 15. ve 17. maddeleri gereğince; 20 ­ 25 kilogramlık her bir torba için 20 TL fiyatının belirlenmesi hususunda karar alınmasına dair Temizlik İşleri Müdürlüğünün teklifi.

5- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 19. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince; Vergi Gelirleri, Sermaye Gelirleri ve Diğer Gelirlerdeki artışlar ile İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından sağlanacak proje yardımları ile birlikte; 1.071.000.000,00 TL olan 2023 yılı Beyoğlu Belediyesi Gelir ve Gider Bütçesinin 350.000.000,00 TL arttırılarak 1.421.000.000,00 TL’ye yükseltilmesi hususundaki ek ödenek teklifinin karara bağlanılmasına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

6- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi ve 34. maddesinin (g) bendi gereğince; Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen/gerçekleştirilmesi düşünülen proje maliyetlerinin karşılanabilmesi amacıyla Pirimehmetpaşa Mahallesi, 2987 Ada 6 Parsel, 169,03 m² alanlı taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre satışı için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi hakkında karar alınmasına dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi.

7- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi ve 34. maddesinin (g) bendi gereğince; Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen/gerçekleştirilmesi düşünülen proje maliyetlerinin karşılanabilmesi amacıyla Pirimehmetpaşa Mahallesi, 3542 Ada 14 Parsel, 228,15 m² alanlı taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre satışı için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi hakkında karar alınmasına dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi.

8- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi ve 34. maddesinin (g) bendi gereğince; Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen/gerçekleştirilmesi düşünülen proje maliyetlerinin karşılanabilmesi amacıyla Cihangir Mahallesi, 660 Ada 32 Parsel, 40,66 m² alanlı taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre satışı için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi hakkında karar alınmasına dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi.

9- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi ve 34. maddesinin (g) bendi gereğince; Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen/gerçekleştirilmesi düşünülen proje maliyetlerinin karşılanabilmesi amacıyla Pirimehmetpaşa Mahallesi, 3542 Ada 9 Parsel, 276,23 m² alanlı taşınmazın 20/49 hissesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre satışı için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi hakkında karar alınmasına dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi.

10- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi ve 34. maddesinin (g) bendi gereğince; Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen/gerçekleştirilmesi düşünülen proje maliyetlerinin karşılanabilmesi amacıyla Sütlüce Mahallesi, 2758 Ada 27 Parsel, 1.392,06 m² alanlı taşınmaz üzerinde bulunan arsa paylı dairenin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre satışı için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi hakkında karar alınmasına dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi.

11- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi ve 34. maddesinin (g) bendi gereğince; Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen/gerçekleştirilmesi düşünülen proje maliyetlerinin karşılanabilmesi amacıyla Cihangir Mahallesi, 648 Ada 36 Parsel, 29,67 m² alanlı taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre satışı için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi hakkında karar alınmasına dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi.

12- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi ve 34. maddesinin (g) bendi gereğince; Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen/gerçekleştirilmesi düşünülen proje maliyetlerinin karşılanabilmesi amacıyla Piri Paşa Mahallesi, 2985 Ada 7 Parsel, 601,40 m² alanlı arsa paylı taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre satışı için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi hakkında karar alınmasına dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi.

13- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi ve 34. maddesinin (g) bendi gereğince; Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen/gerçekleştirilmesi düşünülen proje maliyetlerinin karşılanabilmesi amacıyla Keçecipiri Mahallesi, 3099 Ada 7 Parsel, 52,19 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre satışı için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi hakkında karar alınmasına dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi.

14- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi ve 34. maddesinin (g) bendi gereğince; Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen/gerçekleştirilmesi düşünülen proje maliyetlerinin karşılanabilmesi amacıyla Piri Paşa Mahallesi, 3002 Ada 22 Parsel, 69,74 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre satışı için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi hakkında karar alınmasına dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi.

15- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi ve 34. maddesinin (g) bendi gereğince; Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen/gerçekleştirilmesi düşünülen proje maliyetlerinin karşılanabilmesi amacıyla Kılıçalipaşa Mahallesi, 50 Ada 41 Parsel, 242,00 m² alanlı taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre satışı için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi hakkında karar alınmasına dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi.