Beyoğlu Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısına Ait Çağrı

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca, Beyoğlu Belediye Meclisinin 2024 Yılı Mart Ayı Toplantısı, 04 Mart 2024 Pazartesi gününden 08 Mart 2024 Cuma günü akşamına kadar 5 gün süre ile saat 15.00’te başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere yapılacaktır

GÜNDEM:

1-5393 sayılı Belediye Kanununun 38.madde (g) bendi gereğince; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 06.04.2019 tarih ve 30737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde belirtilen hususlar çerçevesinde gerekli değerlendirmeler yapılarak uygun görülen bir A Tipi Muayene Kuruluşu ile Beyoğlu Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Haydar Ali YILDIZ’a yetki verilmesi hususunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

2-5393 sayılı Belediye Kanununun 14. madde (a) ve (b) bendi, 38. madde (m) ve (n) bendi ile 60. madde (i) bendi gereğince; ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden, 2022-2023 eğitim öğretim döneminden mezun olmuş veya 2023-2024 eğitim öğretim döneminden mezun olacak üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimizin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (TYT-AYT-YDT) ücret bedellerinin belediyemizce karşılanmasına dair Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.

3-22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin 11. maddesi gereğince; Unvan ve Derecesi Belirtilen Kadrolarda Değişiklik Yapılması hususunda karar alınmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

4-13.06.2016 tarih 8949 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “Riskli Alan” ilan edilen Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Alanı içerisinde yer alan ve öncelikli dönüşüm alanı olarak belirlenen 3550 ada 1 parselde, Mart 2024 dönemi itibari ile inşaat süreci tamamlanmadan kira yardımı süresi (32 ay) dolacak hak sahiplerinin (gecekondu sahibi) bağımsız birimlerini teslim alıncaya kadar herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına kira desteğinin Belediyemiz bütçesinden ödenmesine dair Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün teklifi.