Beyoğlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısına Ait Çağrı

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca, Beyoğlu Belediye Meclisinin 2023 Yılı Haziran Ayı Toplantısı, 03 Temmuz 2023 Pazartesi gününden 07 Temmuz 2023 Cuma günü akşamına kadar 5 gün süre ile saat 15.00’te başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere yapılacaktır.

GÜNDEM:

02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin 11. maddesi gereğince; Unvan ve Derecesi Belirtilen Kadrolarda Değişiklik Yapılması hususunda karar alınmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden; Beyoğlu, Yenişehir Mahallesi, 1379 Ada, 28 ve 29 Parsellerde yapılması düşünülen cami/mescidin şartlı/şartsız olarak inşaat yaptırma/yapma işlemleri için düzenlenecek Protokolün imzalanması ve uygulanması hususunda Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendireceği kişiye yetki verilmesine dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğün