Beyoğlu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısına Ait Çağrı

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca, Beyoğlu Belediye Meclisinin 2024 Yılı Şubat Ayı Toplantısı, 05 Şubat 2024 Pazartesi gününden 09 Şubat 2024 Cuma günü akşamına kadar 5 gün süre ile saat 15.00’te başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere yapılacaktır.

GÜNDEM:

1- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesine istinaden; tahakkuk ettirilmemiş, yol harcamalarına katılım payının alınmaması ve bu uygulamanın 2024 yılı sonuna kadar devam etmesine dair Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine istinaden; Beyoğlu Camiikebir Mahallesi, 1065 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Camiikebir Camii (Kasımpaşa Büyük Camii) WC’sinin Belediyemiz adına tahsis edilmesine ait Tahsis Protokolünün imzalanması ve uygulanması hususunda Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendireceği kişiye yetki verilmesine dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi.

3- 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin 11. maddesi gereğince; Unvan ve Derecesi Belirtilen Kadrolarda Değişiklik Yapılması hususunda karar alınmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.