Başkanlığımız bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere  “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru ve Memur alımları için yayınlanan ilana istinaden 25.01.2021-15.02.2021 tarihleri arasında yapılan sözlü ve uygulamalı sınavlara ilişkin başarı listeleri aşağıda belirtilmiştir.

Sınav sonuçlarına itirazlar;  itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile ilan tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içerisinde Beyoğlu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen dilekçe verme yoluyla yapılacaktır.

İtiraz süresi içerisinde Başkanlığımız evrak kaydına giriş yapılmayan itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Asıl ve yedek listesinde yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacak olup, asıl adayların ekteki başvuru formu ile beraber atamaya esas teşkil edecek belgelerini         31 Mart 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Beyoğlu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Asıl listesinde yer alan adaylar başvuru süresi içinde başvurmaz veya görevlerine başlamalarına engel bir durum tespit edilirse bu adayların yerine başarı listesindeki yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır. Adayların gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğunun sonradan tespit edilmesi halinde ataması yapılsa dahi bütün atama işlemleri iptal edilecektir.

Ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur.

 

Zabıta Memuru Sonuç Listeleri

1 Nolu İlan Sınav Sonucu

2 Nolu İlan Sınav Sonucu

3 Nolu İlan Sınav Sonucu

4 Nolu İlan Sınav Sonucu

Memur Sonuç Listeleri

5 Nolu İlan Sınav Sonucu

6 Nolu İlan Sınav Sonucu

Atamaya esas teşkil eden belgeler için tıklayınız..

Başvuru formu için  tıklayınız..