ASANSÖR FENNİ MUAYENE KONUSUNDA AKREDİTE EDİLMİŞ A TİPİ KURULUŞLAR İÇİN DUYURU

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereği Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan insan ve yük asansörlerinin yıllık fenni muayene işi için EN ISO/IEC 17020 standardına göre asansör konusunda akredite olmuş bir A Tipi Muayene Kuruluşu ile Beyoğlu Belediyesi arasında 16.03.2024-16.03.2028 yıllarını kapsayacak bir yetki protokolü yapılması gerekmektedir.

Konu ile ilgilenen asansör konusunda akredite olmuş A Tipi Muayene Kuruluşlarının, söz konusu yönetmeliğin 15. ve 19 maddelerinde bahsedilen kriterleri ve işin nasıl, ne şekilde yürütüleceği konusunda önerilerini kapsayacak şekilde hazırlanmış başvuru dosyalarını 29.02.2024 tarihi mesai bitimine kadar Beyoğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edenler 05.03.2024 tarihinde konu hakkındaki sunumlarını da yapmışlardır.

Gerek başvuru dosyalarının incelenmesi gerekse yapılan sunumların değerlendirilmesi neticesinde ve yönetmelikte belirtilen kriterler de dikkate alınarak 16.03.2024 tarihinden 16.03.2028 tarihine kadar geçerli olmak üzere Kent Grup Asansör Kontrol Muayene Belgelendirme Limited Şirketi ile Beyoğlu Belediyemiz arasında bir yetki protokolü imzalanması uygun görülmüştür.

 

 

BEYOĞLU BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ