909 Ada 10-11-12 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2023 gün ve 823 sayılı kararıyla kabul edilmiş, 15.07.2023 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olan, tarih ve numarası aşağıda gösterilen Plan paftaları İmar Kanununun 8. maddesi gereğince 17/11/2023 günü Beyoğlu Belediye Başkanlığı  Tepebaşı Ek Hizmet binasının koridorunda askıya alınacaktır. Bir aylık askı süresi 18/12/2023 günü akşamı dolacaktır.

Tarihi         Planın Adı                      Planın Semti       Adedi      Dosya No
15.07.2023                                                  BEDRETTİN                1              2023/42459
909 Ada 10-11-12 Parsellere
İlişkin 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planı Değişik