İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.10.2013 gün ve 2032 sayılı kararıyla kabul edilmiş, 27.10.2013 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olan, tarih ve numarası aşağıda gösterilen Plan notlarının revizyonuna ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının paftası İmar Kanununun 8. maddesi gereğince 12/01/2022 günü Beyoğlu Belediye Başkanlığı Hizmet binasının koridorunda askıya alınmıştır.

 

      Tarihi                Numarası                 Planın Semti          Adedi      Dosya No
27.10.2013                    1/1000 ölçekli               Cihangir       1           2021/41948