3551 Ada 1 Parsel.

Beyoğlu Belediye Meclisinin 10.02.2023 gün ve 20 sayılı kararıyla kabul edilmiş,06.03.2023 tarihinde Beyoğlu Belediye Başkanınca onanmış olan 3551 Ada 1 Parsel sayılı taşınmaza ait Beyoğlu İlçesi Okmeydanı Riskli alanı 3551 ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Paftası İmar Kanununun 8. maddesi gereğince 15/03/2023 günü Beyoğlu Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binası (Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:50) koridorunda askıya alınacaktır.

  Tarihi                  Planın Adı             Planın Semti            Adedi            Dosya No
10.02.2023                                           Okmeydanı                1             2023/88189

Okmeydanı 3551 Ada,
1 Parsel, 1/1000 Ölçekli Uygulama
İmar Planı