3531 Ada 3,4 Parsel

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2022 gün ve 790 sayılı kararıyla kabul
edilmiş, 21.06.2022 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olan, tarih ve
numarası aşağıda gösterilen Plan Değişikliğine  ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planının paftası İmar Kanununun 8. maddesi gereğince 11.11.2022 günü Beyoğlu Belediye
Başkanlığı Tepebaşı Ek Hizmet binasının koridorunda askıya alınmış olup, bir aylık askı
süresi 12.12.2022 günü akşamı dolacaktır.

Tarihi                    Planın Adı    Planın Semti               Adedi         Dosya No

16.06.2022     Keçecipiri Mahallesi,     Keçecipiri                   1            2022/71555
3531 Ada 4 Parsel İle
Parselin Bir Kısmına İlişkin
1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği
(Uip-34103015)

 

Onaylı Paftayı İndirmek İçin Tıklayınız..