3211 Ada 4,5 Parsel Pl. Tadilati

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2023 gün ve 1108 sayılı kararıyla kabul edilmiş, 12.10.2023 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olan, tarih ve numarası aşağıda gösterilen Plan paftaları İmar Kanununun 8. maddesi gereğince 22.02.2024 günü Beyoğlu Belediye Başkanlığı  Tepebaşı Ek Hizmet binasının koridorunda askıya alınacaktır. Bir aylık askı süresi 23.03.2024 günü akşamı dolacaktır.

Tarihi         Planın Adı                      Planın Semti       Adedi    Dosya No
17.10.2023                                             SÜTLÜCE                1        2024/129395
(Örnektepe)

Beyoğlu İlçesi Sütlüce Mah.
3211 Ada, 4 ve 5 Parsele
İlişkin 1/1000 Ölçekli
UİP Değişikliği

3211 Ada 4,5 Parsel