İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2019 gün ve 690 sayılı kararıyla kabul edilmiş,08.11.2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olan, tarih ve numarası aşağıda gösterilen Plan paftaları İmar Kanununun 8. maddesi gereğince 07/04/2021 tarihinden 06/05/2021 günü akşamına kadar bir ay boyunca Beyoğlu Belediye Başkanlığı Hizmet binasının koridorunda askıya alınmıştır.

 

Tarihi                       Numarası                         Planın Semti      Adedi     Dosya

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

No                                             08.11.2019          1/1000 ölçekli               Keçecipiri             1      2021/8117

3091 ada 7 ve 8 parsel.